Zásady ochrany osobních údajů

Japonský klub Olomouc provozující internetový portál japonskyklub.cz (dále „Portál“, „my“ nebo „Klub“) se zavazuje, že bude chránit a respektovat vaše právo na soukromí. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým souhlasem s těmito zásadami při vstupu do Klubu přijímáte znění a postupy popsané v těchto Zásadách.

Informace, které od vás shromažďujeme

Informace, které nám poskytnete například vyplněním formulářů nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak můžeme s vaším souhlasem automaticky shromažďovat. Vaše osobní údaje budou ukládány a používány pouze po dobu nutnou pro poskytování výhod členství Klubu. Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli informace o Klubu, Klubem pořádaných akcích a upozornili vás na případné změny ohledně těchto námi pořádaných akcí.

Sdělování vašich informací

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze máme-li k tomu vaše svolení, dle oprávněného zájmu nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s třetími stranami s cílem zabránit trestnému činu, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek náš nebo našich členů.

Cookies

Portál používají cookies, avšak nesbírá ani neukládá informace o návštěvnících či jejich osobní údaje.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů o našich zásadách ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na info@japonskyklub.cz