Japonský klub Olomouc již tradičně přivítal Malé divadlo kjógenu, tentokrát nově ve větších prostorech ve spolupráci s Divadlem hudby.

O kjógenu

Japonské frašky kjógen, neboli „bláznivá slova“, byly komické vložky, jež měly rozptýlit účastníky dlouhých buddhistických obřadů. Později byly zařazeny do představení nó, kde plnily prakticky stejnou úlohu. Typické byly svou komičností a improvizovaným charakterem. Přejímáním a adaptací se vyvinuly, ztratily svůj improvizační charakter a staly se rovnocenným soupeřem na divadelní scéně. Podle Zeamiho kjógeny mají „podnítit mysl ke smíchu“, ale „ani v řeči, ani v gestech by nemělo být nic nízkého.“ O kvalitách japonských frašek svědčí i zápis na listinu UNESCO.

Na rozdíl od her nó herci používají masek spíše výjimečně, pouze asi v pětině veškerého repertoáru. Rovněž ani tváře nejsou speciálně líčeny, přičemž divadelní kostýmy jsou vždy tlumenějších barev než kostýmy pro nó a jejich barevné odstíny slouží především k naznačení sociálního zařazení vystupujících postav. Téměř vše se vyjadřuje gesty a pomocí skládacího vějíře, neboť jevištní rekvizity jsou minimální.

Zhruba od 17. století se začaly frašky zapisovat a tomu odpovídá i použitá japonština, tedy japonština 17. století. Kjógeny jsou ve většině případů anonymní, dochovalo se zhruba kolem dvou set padesáti her. Lze je rozdělit podle hlavních postav do deseti typů: na hry oslavné, hry o sluhovi Tarókadžovi, hry o knížatech, hry o zetích a ženiších, hry o ženách, o ďáblech, o asketických poustevnících jamabuši, o kněžích, o slepcích a hry různých námětů. Postavy jsou opakujícími se typy a často se snaží jeden druhého přelstít. Typický je optimistický vztah k životu a lidem. Humorná charakterizace osob, mírně satirický tón, slovní hříčky, parodie i momenty překvapení vyvolávají v divákovi veselou a dobrosrdečnou náladu a umožňují mu bez obtíží se vžít do jednání postav, které byly před několika staletími přeneseny na jeviště přímo z každodenního života.

Kdy: 22.3. od 19:30 (změna času)
Kde: Divadlo hudby
Cena: 120 Kč (standardní), 100 Kč (studentské), 70 Kč (člen JKO)
Předprodej lístků: Divadlo hudby, úterý a středa 16-18,30, příp. hodinu před představením. Rezervace jsou možné na tel. 585 223 565.

Přijďte se ponořit do divadelní tradice starého Japonska a vychutnejte si unikátnost a vtip japonské frašky v češtině…

Fotografie převzata z: http://www.mdk.webgarden.cz/ (pro účel propagace vystoupení divadelního sboru MDK v Olomouci)

Zdroj textu: BOHÁČKOVÁ, Libuše; WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč (Kapitoly z dějin japonské kultury). 1. vyd. Praha : Panorama, 1987, s. 209-212.